Badzmy w kontakcie

Contact form submitted!
We will be in touch soon.

Nasz kontakt

"HURTO-STAL" Pędziwiatr Sp. z o. o.
ul. Wieluńska 90
97-438 Rusiec
Telephone: +48 43 67 66 332
FAX: +48 43 67 66 332
E-mail: hurtostal@poczta.onet.pl

NIP: 728-278-28-26
REGON: 101272134
KRS: 0000394528
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego
Wysokość kapitału zakładowego: 2 223 800,00 zł<